Επίπεδο 1

levels_code

Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν συστηματική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται με την Ελληνική Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Καταθέστε τα σχόλια σας για τα κριτήρια που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στο Επίπεδο 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια και από τα άλλα Επίπεδα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κριτηρίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 κριτήρια στο επίπεδο αυτό.

5 Κριτήρια
Στρατηγική Ανάλυση & Μέτρα
Υπευθυνότητα
Χρήση Φυσικών Πόρων
Εργασιακά Δικαιώματα
Διαφθορά-Διαδικασίες πρόληψης παράνομων συμπεριφορών

4 σχόλια στο “Επίπεδο 1

  1. Μου φάνηκε αρκετά ισορροπημένο και κατάλληλο αρχικά αλλά μετά τις επισημάνσεις των συναδέλφων, ίσως πράγματι να έρθουν οι Στόχοι εδώ και η Στρατηγική να περάσει στο Επίπεδο 2.

  2. Συμφωνώ με τον κ. Παπαγιαννάκη ότι το επίπεδο 1 αναφέρεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν συστηματική προσέγγιση. Ως εκ τούτου τα κριτήρια θα πρέπει να είναι κυρίως σε λειτουργικό/τακτικό επίπεδο και όχι σε στρατηγικό. Και εδώ πρέπει να δοθεί έμφαση στον υπολογισμό των αερίων του θερμοκηπίου από το μεταφορικό έργο μιας εταιρίας.

  3. Το επίπεδο 1 αναφέρεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν συστηματική προσέγγιση. Συνεπώς θέματα που άπτονται της στρατηγικής ανάλυσης μοιάζουν λίγο πρόωρα. Το πρώτο επίπεδο θα ήταν καλό να περιέχει πιο διαδικαστικά θέματα (Εργασιακά Δικαιώματα, Χρήση Φυσικών Πόρων κτλ). Αν έπρεπε να υπάρχει και κάτι από τον Πυλώνα της Στρατηγικής, πιο σχετικό φαίνεται η Ουσιαστικότητα ή οι Στόχοι.

Comments are closed.