Επίπεδο 3

levels_code

Απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Ευθύνης με ή όχι συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται και με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Καταθέστε τα σχόλια σας για τα κριτήρια που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στο Επίπεδο 3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια και από τα άλλα Επίπεδα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κριτηρίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 κριτήρια στο επίπεδο αυτό.

5 Κριτήρια (προστίθενται και τα 10 κριτήρια του Επιπέδου 2)
Κανόνες & Διαδικασίες
Έλεγχος
Κλιματική αλλαγή-Σχετικές εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Πολιτική Επιρροή

Ένα σχόλιο στο “Επίπεδο 3

  1. Μια ΜΜΕ του Επιπέδου 2 θα έχει αντιμετωπίσει νομοθεσία σχετικά την Κλιματική Αλλαγή οπότε προτείνω να αντικαταστήσει το Κριτήριο Απασχόληση στο Επίπεδο 2 και έτσι αποσυμφορίζεται το Επίπεδο 2 από ανισοβαρή εστίαση στα εργασιακά. Επιπλέον αν μία ΜΜΕ θελήσει να προσπαθήσει για το Επίπεδο 3, ώστε να συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, εδώ θα μπορέσει να απαντήσει ουσιαστικότερα την Ουσιαστικότητα (τώρα Επίπεδο 4) παρά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οπότε προτείνετε εναλλαγή αυτών.

Comments are closed.