Επίπεδο 4

levels_code

Απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Ευθύνης με συστηματική μεθοδολογία και σε αυτό το επίπεδο συνδέονται και με τη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Καταθέστε τα σχόλια σας για τα κριτήρια που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στο Επίπεδο 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια και από τα άλλα Επίπεδα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κριτηρίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 κριτήρια στο επίπεδο αυτό.

5 Κριτήρια (προστίθενται και τα 15 κριτήρια του Επιπέδου 3)
Ουσιαστικότητα
Στάδιο Αλυσίδας Προστιθέμενης Αξίας
Σύστημα Παροχής Κινήτρων
Συνεργασία με Συμμετόχους
Καινοτομία & Διαχείριση Προιόντος