Δήλωση

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της επεξήγησής (Explain) τους για τη μη συμμόρφωσής τους

 

Προσέγγιση: ΔήλωσηΒαθμολογία
Βασική Δημοσιοποίηση: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί μια βασική δήλωση εξηγώντας γιατί δεν κάνει αναφορά στο εν λόγω κριτήριο.1
Πολύ Καλή Δημοσιοποίηση: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί μια επίσημη δήλωση εξηγώντας γιατί δεν κάνει αναφορά στο εν λόγω κριτήριο. Η δήλωση υπογράφεται από ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού (π.χ. Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πρόεδρο κ.λπ.).2

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση της δήλωσης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας δήλωσης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.