Αυτοδέσμευση

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους

 

Προσέγγιση: ΑυτοδέσμευσηΒαθμολογία
Βασική Δημοσιοποίηση: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί μια βασική αυτόβουλη δήλωση αναφέροντας ότι αναγνωρίζει τη σημασία του εν λόγω κριτηρίου και δεσμεύεται να εκθέσει τις αντίστοιχες προς αυτό ενέργειές του.1
Πολύ Καλή Δημοσιοποίηση: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί μια επίσημη αυτόβουλη δήλωση αναφέροντας ότι αναγνωρίζει τη σημασία του εν λόγω κριτηρίου και δεσμεύεται να εκθέσει τις αντίστοιχες προς αυτό ενέργειές του. Η δήλωση υπογράφεται από ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος κ.λπ.).2

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση της αυτοδέσμευσης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας αυτοδέσμευσης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.