10. Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς οι αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενεργειακής απόδοσης (π.χ. η μείωση της χρήσης πρώτων υλών,
η εξοικονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από τους πελάτες) λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Ομοίως, ο Οργανισμός αναφέρει πώς αξιολογεί την τωρινή και τη μελλοντική επίδραση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του στην αλυσίδα αξίας και στον κύκλο ζωής τους.
• Εάν, και εάν ναι πώς, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας ως κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ποιες διαδικασίες ακολουθεί ο Οργανισμός ώστε να διασφαλίζει ότι εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές του για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ποια καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αναπτύσσει ο Οργανισμός αυτή τη στιγμή και/ή επιθυμεί να εξετάσει.
• Εάν ο Οργανισμός συνεργάζεται με κάποιον σε θέματα καινοτομίας (π.χ. με πανεπιστήμια).
• Εάν ο Οργανισμός γνωρίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του και πώς τις προσδιορίζει.
G4-EN5:
Ενεργειακή ένταση.

G4-EN6:
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

2 σχόλια στο “10. Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος

  1. Οι προτεινόμενοι δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της καινοτομία προϊόντος.
    Προτείνεται κάτι σε Rinnovative product%
    Ενδιαφέρουσα θα ήταν η διασύνδεση ευρύτερα του marketing με το innovation και το sustainability.

  2. Οι προτεινόμενοι δείκτες GRI δεν σχετίζονται άμεσα με το κριτήρια αυτό. περισσότερο σχετίζονται με το κριτήριο Χρήση Φυσικών Πόρων

Comments are closed.