10. Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς οι αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενεργειακής απόδοσης (π.χ. η μείωση της χρήσης πρώτων υλών,
η εξοικονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από τους πελάτες) λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Ομοίως, ο Οργανισμός αναφέρει πώς αξιολογεί την τωρινή και τη μελλοντική επίδραση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του στην αλυσίδα αξίας και στον κύκλο ζωής τους.
• Εάν, και εάν ναι πώς, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας ως κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ποιες διαδικασίες ακολουθεί ο Οργανισμός ώστε να διασφαλίζει ότι εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές του για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ποια καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αναπτύσσει ο Οργανισμός αυτή τη στιγμή και/ή επιθυμεί να εξετάσει.
• Εάν ο Οργανισμός συνεργάζεται με κάποιον σε θέματα καινοτομίας (π.χ. με πανεπιστήμια).
• Εάν ο Οργανισμός γνωρίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του και πώς τις προσδιορίζει.
G4-EN5:
Ενεργειακή ένταση.

G4-EN6:
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

2 σχόλια στο “10. Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος

 1. Οι προτεινόμενοι δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της καινοτομία προϊόντος.
  Προτείνεται κάτι σε Rinnovative product%
  Ενδιαφέρουσα θα ήταν η διασύνδεση ευρύτερα του marketing με το innovation και το sustainability.

  Comment meta

  Οργανισμός: ENOIA
 2. Οι προτεινόμενοι δείκτες GRI δεν σχετίζονται άμεσα με το κριτήρια αυτό. περισσότερο σχετίζονται με το κριτήριο Χρήση Φυσικών Πόρων

  Comment meta

Comments are closed.