5. Υπευθυνότητα

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό ευθύνης και εμπλοκής της Διοίκησής
του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
• Ποιος έχει την τελική ευθύνη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα στον Οργανισμό.
• Πώς έχει ενταχθεί αυτή η ευθύνη στον Οργανισμό (π.χ. με ένα τμήμα, με ένα εξουσιοδοτημένο στέλεχος ή μια ομάδα ελέγχου).G4-56:
Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός Οργανισμού όπως κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

Ένα σχόλιο στο “5. Υπευθυνότητα

Comments are closed.