8. Συστήματα Παροχής Κινήτρων

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς διαμορφώνονται οι συμφωνημένοι
στόχοι και τα προγράμματα αμοιβών των στελεχών και των εργαζομένων
της, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, και πώς εναρμονίζονται με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
Επίσης, δημοσιοποιεί εάν η επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μέρος της
αξιολόγησης του ανώτερου διοικητικού προσωπικού (Διοικητικό Συμβούλιο/Διευθύνοντας Σύμβουλος/Γενικοί Διευθυντές) που πραγματοποιείται από εποπτικό φορέα(εποπτικό συμβούλιο/συμβουλευτική επιτροπή).
• Εάν ο Οργανισμός διαθέτει σύστημα αμοιβών στο οποίο ενσωματώνονται ή μπορούν να ενσωματωθούν οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής υΥευθυνότητας και, εάν όχι, εάν προγραμματίζεται κάτι τέτοιο.
• Εάν και πώς παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων από τα Συμβούλια/ τις Επιτροπές του Οργανισμού.
• Πώς ρυθμίζονται η χορήγηση άδειας από την εργασία για κοινωνικές υποχρεώσεις (λόγοι ΕΚΕ) ή η ευκαιρία υλοποίησης των ιδεών κάποιου στον Οργανισμό (εάν υπάρχουν άλλα συστήματα κινήτρων ή αμοιβών –συμπεριλαμβανομένων των μη οικονομικών).
G4-51a:
Πολιτικές αμοιβών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη.

G4-54:
Υπολογισμός του λόγου της συνολικής ετήσιας αμοιβής (compensation) του υψηλότερα αμοιβόμενου προς το μέσο όρο της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων (χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμοιβόμενου) σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

Ένα σχόλιο στο “8. Συστήματα Παροχής Κινήτρων

Comments are closed.