9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς προσδιορίζονται και ενσωματώνονται
στην προσέγγισή του για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα
τα κοινωνικά και οικονομικά αρμόζοντα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον,
δημοσιοποιεί εάν και πώς επικοινωνεί σε τακτά διαστήματα μαζί τους
και πώς τα αποτελέσματά του διαλόγου αυτού ενσωματώνονται στην
προσέγγιση και στρατηγική του Οργανισμού για Βιώσιμη Ανάπτυξη και
Εταιρική Υπευθυνότητα.
• Πώς ο Οργανισμός προσδιορίζει τα σημαντικότερα για αυτόν ενδιαφερόμενα μέρη.
• Ποιά είναι αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη.
• Εάν και πώς ο Οργανισμός συνδιαλέγεται/ επικοινωνεί με αυτές τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών.
G4-27:
Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν
από τη συνεργασία με τους συμμετόχους (stakeholder engagement)
και πώς ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε σε αυτά τα σημαντικά θέματα
και προβληματισμούς –και μέσω του απολογισμού του. Αναφορά της
ενδιαφερόμενης ομάδας από την οποία προέκυψε κάθε σημαντικό θέμα και προβληματισμός.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

Ένα σχόλιο στο “9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

  1. Ο «διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη» είναι μέρος της διαμόρφωσης στρατηγικής.
    Η λέξη «διάλογος» ίσως να μην είναι η πιο κατάλληλη διότι αυτό πρακτικά δεν είναι πάντα εφικτό ή και αποτελεσματικό.

Comments are closed.