14. Εργασιακά Δικαιώματα

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός αναφέρει πώς συμμορφώνεται με τα εργασιακά
δικαιώματα, όπως αναγνωρίζονται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα,
και πώς προτρέπουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη διαχείριση
της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
• Πώς ο Οργανισμός σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων του.
• Τι ενέργειες κάνει ο Οργανισμός, ακόμη και πέραν των νομικών απαιτήσεων, ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται έγκαιρα και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας τους (π.χ. μέσω ερευνών
ικανοποίησης εργαζομένων, συμμετοχή σε
εσωτερικές επιτροπές κ.λπ.).
• Πώς ο Οργανισμός εφαρμόζει τα ελληνικά πρότυπα στο εξωτερικό (εάν είναι σχετικό).
• Τι μέτρα λαμβάνει ο Οργανισμός ώστε να εξασφαλίσει ότι οι προμηθευτές του από χώρες με λιγότερο απαιτητικές διατάξεις για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων να συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με τα βασικά εργασιακά δικαιώματα
(εάν είναι σχετικό).
• Ποιους διεθνείς κανόνες τηρεί ο Οργανισμός (εάν είναι διεθνής).
G4-LA6:
Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο.

G4-LA8:
Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά σωματεία.

G4-LA9:
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, και με βάση την κατηγορία εργαζομένων.

G4-LA12:
Σύνθεση των διοικητικών οργάνων και κατανομή εργαζομένων ανά κατηγορία εργαζομένου σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, μειονοτική ομάδα και άλλους δείκτες διαφορετικότητας.

G4-HR3:
Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

6 σχόλια στο “14. Εργασιακά Δικαιώματα

 1. Στα κριτήρια 14. Εργασιακά Δικαιώματα, 15. Ίσες Ευκαιρίες και 16. Απασχολησιμότητα, εμφανίζονται οι ίδιοι δείκτες επίδοσης. Το ζητούμενο πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση των εργασιακών πρακτικών και της διασφάλισης ή μη αξιοπρεπούς απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει διαφοροποίηση των δεικτών ώστε σε καθένα από τα τρία αυτά κριτήρια να περιληφθούν οι κατάλληλοι κατά GRI/G4 δείκτες απασχόλησης, διαχείρισης εργασιακών σχέσεων, εφαρμογής εργασιακής νομοθεσίας, παροχής εκπαίδευσης κλπ.

 2. Θεωρούμε πως καλό θα ήταν να υπάρχει αναφορά σε προγράμματα που στόχο έχουν την κινητοποίηση εργαζομένων για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη
  Επίσης σημανικό θεωρούμε τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εργαζομένων των υπηρεσιων ΟΤΑ π.χ. : διαχείριση εργασιακού άγχους , επικοινωνία , διαχείριση συγκρούσεων κλπ
  και τέλος τη διοργάνωση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας για το προσωπικό

 3. Θα συμφωνήσω και εγώ,, οι δείκτες που προτείνετε δεν έχουν σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν δείκτες για παιδική εργασία, καταμερισμός μεταξύ ανδρών-γυναικών , εργασία απο έγκυες γυναίκες, καταναγκαστική εργασία κλπ.

 4. Εφικτό από ΜΜΕ αν και επίσης δεν βλέπω μεγάλη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα προτεινόμενα GRI από ΜΜΕ. Επίσης καθώς αυτό το κριτήριο αποτελεί μέρος του 1ου Επιπέδου για μικρές επιχειρήσεις νομίζω ότι στα σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται η παιδική εργασία.

  Θα κάθε κριτήριο να εξετάζεται υπό το πρίσμα του Επιπέδου που αναφέρεται και άρα των διαχειριστικών ικανοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων που θα κληθούν να εφαρμόσουν τον Κώδικα σε κάθε επίπεδο. Το συγκεκριμένο κριτήριο προτείνεται για Επίπεδο 1. Νομίζω ότι εκτός από τους προτεινόμενους δείκτες, η επεξηγήσεις και προσέγγιση παραπάνω είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως έχουν διατυπωθεί.

 5. Ενώ η δέσμευση για αποφυγή παιδικής η/και εξαναγκασμένης εργασίας αναφέρεται για τους προμηθευτές, δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για τον αξιολογούμενο οργανισμό. Προτείνω να προστεθεί

 6. Οι προτεινόμενοι δείκτες δεν έχουν άμεση συνάφεια με το κριτήριο. Πιστεύω ότι θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε αστοχίες και λάθος περιεχόμενο

Comments are closed.