15. Ίσες ευκαιρίες

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί με ποιον τρόπο έχει εφαρμόσει
εθνικές και διεθνείς διαδικασίες / αρχές και ποιους
στόχους έχει θέσει σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και τη
διαφορετικότητα, την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
την ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρίες,
τη δίκαιη αμοιβή, καθώς και την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
• Εάν ο Οργανισμός αμείβει όλους τους εργαζομένους της ορθά και δίκαια.
• Τι κάνει ο Οργανισμός ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις κάθε είδους.
• Εάν υπάρχουν προγράμματα στον Οργανισμό που προάγουν την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων.
G4-LA6:
Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο.

G4-LA8:
Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά σωματεία.

G4-LA9:
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, και με βάση την κατηγορία εργαζομένων.

G4-LA12:
Σύνθεση των διοικητικών οργάνων και κατανομή εργαζομένων ανά κατηγορία εργαζομένου σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, μειονοτική ομάδα και άλλους δείκτες διαφορετικότητας.

G4-HR3:
Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

4 σχόλια στο “15. Ίσες ευκαιρίες

 1. Καλό θα ήταν να συμπεριλάβουμε άξονες που θα αναφέρονται στα ακόλουθα:

  -Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προσβασιμότητα ατόμων που ανήκουν σε εύαλωτες κοινωνικά ομάδες
  Πρόσβαση στην ενημέρωση για παροχές και επιδοματική πολιτική ( είτε προέρχονται από ΟΤΑ είτε από την κεντρική Διοίκηση )
  -Σχεδιασμός προγραμμάτων που στόχο έχουν την ενεργό και υγιή γήρανση ατόμων Γ ηλικίας, μέσω προγράμμάτων όπως προγράμματα Δια βίου Μάθησης , Διαγενεακή επικοινωνία κλπ.
  -Πρόσβαση στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση των πολιτών για την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού .
  -Λειτουργία εξειδικευμένων δομών ( π.χ. Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ) που στόχο έχει την προαγωγή του gender mainstreaming σε όλες τις δράσεις και τα πρ/τα
  -Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εργαζομένων των υπηρεσιων ΟΤΑ π.χ. : διαχείριση εργασιακού άγχους , επικοινωνία , διαχείριση συγκρούσεων κλπ
  -Διοργάνωση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό

 2. Συμφωνώ. Επίσης, υπάρχει επικάλυψη με το Κριτήριο Εργασιακά Δικαιώματα έτσι όπως έχει διατυπωθεί, ιδιαίτερα στα προτεινόμενα GRI.

 3. Ορισμένοι δείκτες (π.χ. G4-LA6) δεν έχουν άμεση συνάφεια με το κριτήριο. Πιστεύω ότι θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε αστοχίες και λάθος περιεχόμενο

Comments are closed.