16. Απασχολησιμότητα

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους στόχους που έχει θέσει
και τα μέτρα που έχει λάβει για την προαγωγή της
απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων της, δηλ. της
ικανότητας των εργαζομένων να συμμετάσχουν στον
εργασιακό και επαγγελματικό κόσμο, και για την προσαρμογή
της στις δημογραφικές αλλαγές.
• Εάν ο Οργανισμός παρακολουθεί τις δημογραφικές αλλαγές.
• Τι κάνει ο Οργανισμός για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοί
του μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μακροπρόθεσμα (π.χ. προγράμματα
σχετικά με τη διαχείριση της υγείας ή το σχεδιασμό θέσεων
εργασίας λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των εργαζομένων).
G4-LA6:
Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο.

G4-LA8:
Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά σωματεία.

G4-LA9:
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, και με βάση την κατηγορία εργαζομένων.

G4-LA12:
Σύνθεση των διοικητικών οργάνων και κατανομή εργαζομένων ανά κατηγορία εργαζομένου σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, μειονοτική ομάδα και άλλους δείκτες διαφορετικότητας.

G4-HR3:
Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

2 σχόλια στο “16. Απασχολησιμότητα

  1. οι δείκτες που προτείνετε δεν έχουν σχέση με την απασχόληση του προσωπικού στην εργασία.
    ο δείκτης θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι , αριθμός εργαζομένων * ώρες εργασίας / παραγωγή (ετήσια) ..

  2. Ίσως για αρκετές ΜΜΕ αυτό να είναι δύσκολο να αποτυπωθεί. Ίσως αν κρατηθεί στο επίπεδο της συνεχούς κατάρτισης, συναντήσεων υγιεινής και ασφάλειας για θέματα καταπόνησης ή εργονομίας θέσης εργασίας. Προτείνω να συνδεθεί με θέματα υγιεινής και ασφάλειας πλέον θεμάτων κατάρτισης και π.χ. κινητικότητας εργαζομένων καθώς μεγαλώνουν σε θέσεις άλλης ευθύνης ή βελτίωση των συνθηκών της θέσης εργασίας (αυτοματισμοί για παράδειγμα). Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω κατανοήσει το πνεύμα του κριτηρίου και των προτεινόμενων GRI που νομίζω είναι τα ίδια με τα κριτήρια Ίσες Ευκαιρίες και Εργασιακά Δικαιώματα.

Comments are closed.