20. Συμπεριφορά συμμορφούμενη στο Νόμο και την Πολιτική

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποια μέτρα, πρότυπα, συστήματα
και διαδικασίες εφαρμόζει για την πρόληψη παράνομης
συμπεριφοράς -και συγκεκριμένα της διαφθοράς- και πώς
αυτά ελέγχονται.
Ο Οργανισμός περιγράφει πώς περιστατικά διαφθοράς,
και τυχόν άλλων παραβάσεων, προλαμβάνονται, αναγνωρίζονται
καθώς και τι κυρώσεις επιβάλλονται.
• Εάν ο Οργανισμός διαθέτει ήδη πολιτικές κατά της διαφθοράς ή όχι.
• Εάν ο Οργανισμός διαθέτει ήδη πολιτικές κατά της διαφθοράς, πώς παρακολουθείται η συμμόρφωση σε αυτές.
• Ποιος είναι υπεύθυνος για το θέμα αυτό εντός του Οργανισμού.
• Εάν και πώς ενημερώνονται οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι του
Οργανισμού για αυτό το θέμα.
G4-SO3:
Συνολικός αριθμός και ποσοστό λειτουργιών που αξιολογήθηκαν
για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά και σημαντικά
ευρήματα που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση.

G4-SO5:
Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και διορθωτικές ενέργειες.


G4-SO8:
Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός
μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
και τους κανονισμούς.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

2 σχόλια στο “20. Συμπεριφορά συμμορφούμενη στο Νόμο και την Πολιτική

  1. Εφόσον το κριτήριο αυτό αναφέρεται σε θέματα διαφθοράς, ας αλλάξει σχετικά ο τίτλος του κριτηρίου 20 και να μη λέει συμμορφούμενη προς το Νόμο, που μαλλον ειναι έτσι ο τιτλος απο κακή μετάφραση.
    Ας λέγεται Πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμοί κατά της διαφθοράς ή πρόληψης φαινομένων διαφθοράς.

    Γιατί έτσι όπως ειναι ο τιτλος τωρα, παραπέμπει γενικά στη συμμόρφωση ενός οργανισμού με τη νομοθεσία, οπότε θα έπρεπε να αναφέρουμε και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, τη συμμόρφωση σχετικά με τα εργασιακά κλ.

  2. Αν παραμείνει σαν Κριτήριο του Επιπέδου 1 ίσως χρειαστεί περαιτέρω επεξήγηση ή κατεύθυνση για ΜΜΕ.

Comments are closed.