11. Χρήση Φυσικών Πόρων

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό στον οποίο
χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι για τις δραστηριότητές
του, δίνοντας πληροφορίες και για τυχόν ενεργειακούς
ελέγχους που πραγματοποιεί.
Οι πιθανές επιλογές σε αυτό το κριτήριο
είναι υλικά, η χρήση και η απόρριψη νερού, το έδαφος,
τα απόβλητα, η ενέργεια, οι εκπομπές αερίων, η χρήση
γης και η βιοποικιλότητα, καθώς και εκπομπές
από τους κύκλους ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.
• Σε ποιο βαθμό ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τους φυσικούς
πόρους που είναι βασικοί για τη δραστηριότητά του
(βλ. Κριτήριο 1). Ιδανικά, να παρουσιαστούν δεδομένα που
να αποδεικνύουν το παραπάνω.
• Εάν ο Οργανισμός γνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
της δραστηριότητάς του.
• Εάν ο Οργανισμός παρακολουθεί τις επιπτώσεις που προκύπτουν
σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων του και πως τις αντιμετωπίζει.
G4-EN1:
Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο.

G4-EN3:
Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού.

G4-EN7:
Οι μειώσεις των ενεργειακών απαιτήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.

G4-EN8:
Συνολική άντληση ύδατος ανά πηγή.

G4-EN23:
Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

3 σχόλια στο “11. Χρήση Φυσικών Πόρων

  1. ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    11. Χρήση Φυσικών Πόρων
    Η Περιφέρεια Αττικής στο τομέα χρήσης των φυσικών πόρων, που λαμβάνουν χώρα μέσα στα διοικητικά της όρια δια του Περιφερειακού της Συμβουλίου ψηφίζει και αποφασίζει ανάλογα για την επιβολή περιβαλλοντικών όρων, κατευθύνσεων και περιορισμών και παράλληλα είναι υποχρεωμένη δια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος να παρακολουθεί και να ελέγχει για την τήρηση των όρων αυτών.

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    οι περιβαλλοντικοί όροι, κατευθύνσεις και περιορισμοί μπορούν να κωδικοποιηθούν ανά είδος δράσης που χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους και να βαθμονομηθούν

  2. Πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισμός και σκοπιμότητα των κριτηρίων Χρήση Φυσικών Πόρων και Διαχείριση Πόρων. Προτείνεται τα ίδια ενδεικτικά GRI. Καταλαβαίνω το ένα έχει να κάνει αν η εταιρεία γνωρίζει εσωτερικά ας πούμε τις επιπτώσεις της χρήσης ενώ το δεύτερο είναι η δημόσια δέσμευση για την βελτιστοποίηση της χρήσης. Η διατύπωση επίσης δεν μου είναι ξεκάθαρη εδώ. Γιατί συγκεκριμένα αναφέρετε ενεργειακούς ελέγχους αλλά αμέσως μετά και μια σωρεία άλλων γενικών κατηγοριών; Ίσως αυτό το κριτήριο θα έπρεπε να έχει να κάνει με τους τρόπους που η εταιρεία και οι εργαζόμενοί της είναι ενημερωμένοι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας, την σημασία της εναρμόνισης στη νομοθεσία και τους όρους αδειοδότησης αλλά και ίσως οικειοθελείς δράσεις όπως π.χ. ελέγχους με εξωτερικούς συνεργάτες ή την πιστοποίηση σε π.χ. ISO14001 ενώ δεν απαιτείται άμεσα.

Comments are closed.