13. Εκπομπές Αερίων σχετικές με το Κλίμα

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με
το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου (GHG Protocol) ή πρότυπα
που βασίζονται σε αυτό και αναφέρει τους στόχους που έχει θέσει για
τη μείωση των εκπομπών του.
• Ποια είναι η κατανάλωση ενέργειας του Οργανισμού.
• Εάν ο Οργανισμός έχει ορίσει στόχους μείωσης.
• Τι κάνει ο Οργανισμός για να πετύχει αυτούς τους
στόχους.
• Εάν ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και, εάν ναι, σε ποιον βαθμό. Εάν όχι,
εάν σχεδιάζει να το κάνει.
• Ποια στοιχεία (δηλ. μεθοδολογία, συντελεστές,
έτος βάσης κ.λπ.) χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους
υπολογισμούς του.

G4-EN15:
Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο εφαρμογής 1).

G4-EN16:
Ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 2).

G4-EN17:
Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 3).

G4-EN18:
Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

G4-EN19:
Μείωση (GHG) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

2 σχόλια στο “13. Εκπομπές Αερίων σχετικές με το Κλίμα

 1. ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  13. Εκπομπές Αερίων σχετικές με το Κλίμα
  Είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν, πέραν του έμψυχου δυναμικού, εργαλεία, που θα βοηθούσαν στην παρακολούθηση της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Περιφέρειας Αττικής.
  Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν χρήσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες της τόσο στο τομέα των ελέγχων όσο κυρίως στο τομέα της πρόληψης.

  Όταν θα λειτουργήσει η παρούσα μέθοδος σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι χρήσιμη.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1) παράλληλα βρίσκονται σε υπό διαμόρφωση διάφορα παρόμοια εργαλεία. Οπότε χρειάζεται συντονισμός
  2) να γίνει μεγαλύτερη ανάλυση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 2. Ένα σημαντικό θέμα στον πυλώνα περιβάλλον και ειδκότερα στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, είναι ο υπολογισμός των εκπομπών από το μεταφορικό έργο μιας εταιρίας (εμπορευματικές μεταφορές, μεταφορά προσωπικού, μεταφορές εργαζομένων, κτλ). Είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά στους εν λόγω υπολογισμούς και μάλιστα με τη χρήση του μοναδικού ευρωπαϊκού προτύπου που υπάρχει αυτή την στιγμή το CEN 16258:2012. Σε καποιες περιπτώσεις μάλιστα αυτοί οι υπολογισμοί αφορούν εκπομπές του Scope 1.

Comments are closed.