1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ο Οργανισμός εξηγεί τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα
με τα θεμελιώδη και αναγνωρισμένα ειδικά-κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα.
• Εάν υπάρχει στρατηγική για την επίδοση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οργανισμού.
• Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής.
• Ποιες ευκαιρίες δημιουργεί η στρατηγική αυτή για τον Οργανισμό.
G4-2:
Οι βασικές επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες του Οργανισμού.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

5 σχόλια στο “1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση

  1. Η άποψη μας είναι ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας πρέπει να εισαχθεί θεσμοθετημένα στα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανισμών ΟΤΑ α και β βαθμού με την υποχρέωση των φορέων να αποτυπώνουν σε δείκτες τα ζητούμενα μεγέθη. Θα απαιτηθεί εξοικείωση η οποία θα αποκτηθεί μόνο με την εφαρμογή στην πράξη του Κώδικα Βιωσιμότητας

  2. Για τις επιχειρήσεις που στοχεύσουν στα επίπεδο 1 και 2, θα πρέπει να περιοριστεί στο πλαίσιο των νομοθετικών/κανονιστικών διατάξεων και αδειοδότησης. Οι περιβαλλοντική όροι ήδη συμπεριλαμβάνουν ΒΔΤ (BATs) και μπορούν οι πολύ μικρές και ΜΜΕ να επεκταθούν για παράδειγμα σε αυτό το πλαίσιο. Διαχειριστικά οι ΜΜΕ έχουν ελάχιστο δυναμικό και άλλους πόρους για εκτενή επιπλέον ανάλυση εδώ. Θα είναι ουσιαστικό στα πλαίσια της συμμετοχής τους στον κώδικα εδώ να ξεψαχνίζουν εκ νέου στις κανονιστικές και ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις με ότι στοιχεία οικειοθελών δράσεων πλέον προτείνονται σε αυτές. Αν ζητηθεί κάτι περαιτέρω θα πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις και ερωτήματα ή θεματικοί προβληματισμοί.

  3. Το κριτήριο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης και άλλων των ενδιαφερομένων μερών, πέραν της νομοθετικής /κανονιστικής συμμόρφωσης προκειμένου στην τεκμηρίωση της «ουσιαστικότητας» και την διαμόρφωση της στρατηγικής.

  4. Με την είφύαξη των απιτήσεων για GRI-4 προτείνω ως βασικό στοιχείο στρατηγικής, δέσμευση που να αφορά σε Business ethics γενικά και σε κώδικα εταιρικής διακυβέρνισης ειδικότερα
    Ακόμη σε μεγάλες επιχειρήσεις να είναι υποχρεωτική δέσμευση για τήρηση των κανόνων για Non financial reporting

Comments are closed.