3. Στόχοι

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται και εντάσσονται
στις λειτουργίες του και πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους.
• Εάν επιδιώκονται μακροπρόθεσμοι στόχοι για τις ουσιαστικές δραστηριότητες του Οργανισμού σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα και εάν ναι, ποιοι.
• Πώς αξιολογούνται και προτεραιοποιούνται οι στόχοι και πώς παρακολουθείται η επίτευξή τους.
• Πώς ταξινομούνται οι στόχοι αυτοί στο πλαίσιο των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

G4-2:
Οι βασικές επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες του Οργανισμού.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

2 σχόλια στο “3. Στόχοι

  1. Συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο. Εδώ ίσως η αξία είναι πως η εταιρεία συνυφαίνει την βιώσιμη ανάπτυξη με την συμβατική επιχειρηματική στοχοποίηση και πως τελικά γίνεται ένα σώμα πράξης σε ένα νέο μοντέλο δραστηριοποίησης.

Comments are closed.