4. Βάθος Αλυσίδας Αξίας

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός αναφέρει τη σημασία που έχουν οι πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Εταιρικής Υπευθυνότητας για την προστιθέμενη αξία
και σε τι βάθος επαληθεύονται τα κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Εταιρικής Υπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας.
• Πώς είναι η εφοδιαστική αλυσίδα του Οργανισμού.
• Σε ποιο βαθμό είναι εξοικειωμένος ο Οργανισμός με τα σχετικά
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε
στάδιο της αλυσίδας.
• Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά.
• Εάν και πώς ο Οργανισμός επικοινωνεί με τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς του εταίρους αναφορικά με αυτά.


G4-12:
Εφοδιαστική αλυσίδα.

G4-21:
Για κάθε ουσιαστικό θέμα, αναφέρονται τα όρια του θέματος εκτός
Οργανισμού ως εξής:
• Αναφορά αν το θέμα είναι ουσιαστικό ή όχι εκτός Οργανισμού.
• Αναφορά οποιουδήποτε ειδικού περιορισμού σχετικά με τα όρια των
θεμάτων εκτός Οργανισμού.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

Ένα σχόλιο στο “4. Βάθος Αλυσίδας Αξίας

  1. Η αναφορά στα «κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα» προτείνεται να αντικατασταθεί με «κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα» ή «πλευρές» προκειμένου να ενισχυθεί η αντίληψη των ευκαιριών εκτός των κινδύνων και της προσόδου έναντι του κόστους.

Comments are closed.